Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy !!

Witamy !

Czyste Powietrze

 W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze. Celem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Zakres wsparcia

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Kwota dofinansowania

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto na portalu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i się zalogować.

Jak składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:

 1. serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym), lub
 2. aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW – konieczne dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:

 1. za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze" z WFOŚiGW, lub
 2. poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
 3. bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto na portalu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i się zalogować

Intensywność dofinansowania:

- podstawowy poziom dofinansowania

- podwyższony poziom dofinansowania

- najwyższy poziom dofinansowania

W ramach Programu „Czyste Powietrze" w Gminie Górzyca został utworzony Punkt konsultacyjno-informacyjny.

Zadania Punktu konsultacyjnego - informacyjnego:

 • pomoc w przygotowaniu wniosków
 • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze"
 • zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, umożliwiającego złożenie wniosku oraz jego wydruk
 • sprawdzenie poprawności wniosków
 • przekazanie zweryfikowanych wniosków do WFOŚIGW
 • pomoc w wypełnianiu wniosków o płatność

Punkt informacyjny mieści się w Urzędzie Gminy Górzyca, czynny jest dwa razy w tygodniu: we wtorek  w godzinach 800-1300 oraz piątek w godzinach 800 do 1200Doradca - Pani Gabriela Bajsarowicz odpowiedzialna jest za kompleksową informację na temat Programu "Czyste Powietrze", w tym wypełnienie wniosku. Możliwy jest również kontakt z Doradcą pod numerem telefonu 95 759 18 92 lub drogą mailową adres : g.bajsarowicz@gorzyca.pl