Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy !!

Witamy !

Artykuły

 • Głośna próba syren alarmowych

  28 września 2023 r głośna próba syren alarmowych

  Głośna próba syren alarmowych na terenie miejscowości Ługi Górzyckie wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

  Zgodnie z „Kalendarzowym planem zamierzeń w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2023 roku” na obszarze całego Województwa Lubuskiego zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych w dniu 28 września  2023 r. (czwartek), pomiędzy godziną 1200 a 1230 .

  Nadane będą następujące rodzaje alarmów:

   - ogłoszenie alarmu – dźwięk  modulowany trwający 3 minuty,

   - odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

  Powyższe sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i  po ich ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.

  Celem głośnej próby syren jest sprawdzenie sprawności technicznej systemu alarmowego oraz zapoznanie społeczeństwa z sygnałami alarmowymi obowiązującymi w kraju.

   

  Czytaj Więcej o: Głośna próba syren alarmowych
 • INFORMACJA WÓJTA GMINY GÓRZYCA O ROZPOCZĘCIU PRAC W ZAKRESIE OPRACOWANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA 2024 r.

  Wójt Gminy Górzyca informuje o rozpoczęciu prac w zakresie opracowania projektu budżetu Gminy Górzyca na 2024 rok. Tworząc budżet, będący planem finansowym funkcjonowania i rozwoju wspólnoty samorządowej, realizując jednocześnie zasadę jawności gospodarki finansowej gminy, Wójt Gminy Górzyca zwraca się z prośbą o przekazywanie wskazówek i wniosków dotyczących uwzględnienia poszczególnych zadań przy tworzeniu projektu budżetu.

  Czytaj Więcej o: INFORMACJA WÓJTA GMINY GÓRZYCA O ROZPOCZĘCIU PRAC W ZAKRESIE OPRACOWANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA 2024 r.
 • Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

   Na temat projektu „Rocznego programu współpracy  Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

  Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach 04-14.09.2023r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Górzyca, BIP Gminy Górzyca oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość wniesienia uwag poprzez pocztę elektroniczną, tradycyjną, jak również osobiście do protokołu.

  Czytaj Więcej o: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
 • Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Górzyca na lata 2024-2030

  WÓJT GMINY GÓRZYCA

  Informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Górzyca na lata 2024-2030”

  Działając na podstawie art. 10f ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 ze zm.), uchwały nr XLVII/259/2023 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Górzyca na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji oraz uchwały nr XII.79.2016 Rady Gminy Górzyca z dn. 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Górzyca

   Wójt Gminy Górzyca przedkłada do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju  Gminy Górzyca na lata 2024-2030.

  Czytaj Więcej o: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Górzyca na lata 2024-2030