Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy !

Witamy !

Nieczystości ciekłe

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENACH NIESKANALIZOWANYCH, UŻYTKOWNIKÓW ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Jeżeli mieszkasz na terenie nieskanalizowanym, masz obowiązek wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnię ścieków. Następnie poinformować Urząd Gminy w Gorzycy oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy.
Obowiązkowo zawrzyj umowę na piśmie na wywóz nieczystości ciekłych/osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Górzyca.  Zlecaj opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego/osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków i częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności zbiornika/osadnika Zachowaj do kontroli potwierdzenia opróżniania zbiornika bezodpływowego i wywozu nieczystości ciekłych/osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków z datą i informacja o ilości odebranych nieczystości za okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy. Przygotuj się do obowiązkowej kontroli, wymagane będzie okazanie aktualnej umowy, dowodów opróżniania zbiornika osadnika i transportu nieczystości ciekłych, z których wynikać powinna prawidłowa częstotliwość opróżniania

Na podstawie zmian, jakie zaszły w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy ma obowiązek:
- sporządzić dwuletni plan kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków
- przeprowadzić kontrolę wszystkich nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji zbiorczej, pod względem posiadania umów i dowodów opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków (wymagana prawidłowa częstotliwość opróżniania)
- sporządzać od 2023 r., szczegółowe sprawozdania z zakresu gospodarki ściekowej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenach nieskanalizowanych

Podmioty opróżniające zbiorniki bezodpływowe oraz Przydomowe Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Górzyca:
1. Beata Zator, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, Radów 2b/3, 69-110 Rzepin 603751519
2. MAZUR Tomasz Mazurkiewicz, ul. Leśna 1 69-110 Kowalów 724063821
3. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Mikołaja Kopernika 4A, 66-470 Kostrzyn n/o 508359741
4. USŁUGI Karol Kwiek, Stańsk 19a/1, 69-113 Górzyca 608734880