Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy !

Witamy !

GRANTY PPGR - konieczność złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu sprzętu komputerowego zgodnie z przeznaczeniem w terminie do 12.06.2023

Szanowni Państwo,
Wszystkim osobom (Obdarowanym), które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu „Granty PPGR”  Gmina Górzyca (Darczyńca) przypomina o konieczności złożenia oświadczeń o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego zgodnie z przeznaczeniem.
W związku z zaakceptowaną i podpisaną przez Obdarowanego w dniu otrzymania sprzętu PROCEDURĄ MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PPROJEKTU „GRANTY PPGR" oraz zobowiązaniem Obdarowanego do złożenia co najmniej w dwukrotnie w okresie 2 lat od zakończenia projektu oświadczenia o użytkowaniu otrzymanego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem GMINA Górzyca (Darczyńca) prosi o złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2023 r. pierwszego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.
Aby ułatwić tą procedurę, oraz zminimalizować potrzebę osobistego stawienia się w Urzędzie Gminy w Górzycy przygotowane zostało narzędzie cyfrowe pod adresem: https://esign.tech/, gdzie przy użyciu przeglądarki internetowej będzie można w sposób cyfrowy podpisać oświadczenie bez wychodzenia z domu. W tym celu każdy z Państwa zgodnie z instrukcją otrzymaną w dniu odbierania sprzętu komputerowego powinien zarejestrować darmowe konto na stronie:  https://esign.tech/, a następnie podpisać oświadczenie darmowym kwalifikowalnym podpisem elektronicznym i odesłać podpisane oświadczenie na adres e-mail: komputery@gorzyca.pl w terminie do 12.06.2023 r. 


Instrukcja obsługi wraz z zaakceptowaną przez Państwa procedurą monitorowania wskaźników znajduje się również w załączeniu.
WAŻNE: Rejestracja podpisu kwalifikowalnego musi się odbyć tylko i wyłącznie na sprzęcie otrzymanym przez Państwa w ramach przedmiotowego projektu. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę, z którą była podpisywana umowa darowizny.  W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny otrzymał więcej niż jeden sprzęt komputerowy powinien złożyć oświadczenia odrębnie dla każdego dziecka, dla którego otrzymał sprzęt.

W przypadku braku możliwości podpisania przez Obdarowanego ww. oświadczenia kwalifikowalnym podpisem elektronicznym Darczyńca (Gmina Górzyca) prosi o  stawienie się w Urzędzie Gminy w Górzycy (pokój nr 1) celem podpisania takiego oświadczenia osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2023 r.
Złożenie oświadczeń jest obowiązkowe – zgodnie z podpisaną Przez Obdarowanego w dniu odbierania sprzętu PROCEDURĄ MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PPROJEKTU „GRANTY PPGR".
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Agnieszką Pilarską - 95 7591211 wew. 20 lub z Panem Tomaszem Raźnym - 95 7591890.

Z wyrazami szacunku,
Robert Stolarski
Wójt Gminy Górzyca