Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy !!

Witamy !

Obwieszczenie i ogłoszenie o naborze projektów rewitalizacyjnych

Wójt Gminy Górzyca zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Górzyca
uchwały nr XLII.227.2022 z dnia 27 października 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Górzyca na lata 2023-2030

W dniu 27.10.2022 r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Górzyca na lata 2023-2030. Będzie on obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą nr XLI.218.2022 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Górzyca. 

Gminny Program Rewitalizacji stanowi podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwia efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Górzyca na lata 2023-2030

Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 30.11.2022 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: ug@gorzyca.pl, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Górzycy Gminy (pokój nr 1 – Biuro Obsługi Mieszkańca lub pokój nr 6 – sekretariat).

Nie będą rozpatrywane wnioski:

a) z datą wpływu po dniu 30.11.2022 r.,
b) bez danych kontaktowych,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Górzyca na lata 2023-2030!

 

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Obwieszczenie
  3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  4. Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  5. Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji