GMINA GÓRZYCA

Ogłoszenie Wójta Gminy Górzyca

Informacja o udostępnieniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca w rejonie  miejscowości Górzyca - Żabice.