GMINA GÓRZYCA

Obwieszczenie Wójta Gminy Górzyca

Obwieszczenie Wójta Gminy Górzyca o przeprowadzeniu spotkań otwartych w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położnych w obrębie ewidencyjnym Kowalów, gmina Rzepin.