GMINA GÓRZYCA

Gmina Górzyca zrealizowała kolejną inwestycję drogową dofinansowaną z Rządowego Funduszu Polski Ład

W pierwszym kwartale 2024 r. zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Budowa ulicy Różanej w miejscowości Górzyca, gmina Górzyca”. Inwestycję zrealizowano z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  1 484 364,18 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 410 145,97 zł. Udział własny Gminy Górzyca wyniósł 74 218,21 zł. Zakres prac obejmował budowę drogi  o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej długości ok. 740,00 mb wraz  z budową chodnika, stanowisk parkingowych, skrzyżowania, zjazdów do posesji mieszkańców oraz wykonanie oznakowania pionowego.  Wykonawcą zadania była firma TERBUD CZESŁAW KOTLIŃSKI z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą. Władze gminy mają nadzieję, że nowa droga w sposób istotny wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak również wpłynie na estetykę miejscowości Górzyca.