GMINA GÓRZYCA

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Lubuskiego z 10 września 2021 r., znak: IB-II.7820.10.2021.MSto o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Etap I: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania. Odcinek 2: km 604,0 – 605,0 rzeki Odra”