GMINA GÓRZYCA

Głośna próba syren alarmowych

23 marca 2023 r głośna próba syren alarmowych 

Głośna próba syren alarmowych na terenie miejscowości Ługi Górzyckie wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Zgodnie z „Kalendarzowym planem zamierzeń w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2023 roku” na obszarze całego Województwa Lubuskiego zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych w dniu 23 marca  2023 r. (czwartek), pomiędzy godziną 1200 a 1230 .

Nadane będą następujące rodzaje alarmów:

 - ogłoszenie alarmu – dźwięk  modulowany trwający 3 minuty,

 - odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

Powyższe sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i  po ich ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań. Celem głośnej próby syren jest sprawdzenie sprawności technicznej systemu alarmowego oraz zapoznanie społeczeństwa z sygnałami alarmowymi obowiązującymi w kraju.