GMINA GÓRZYCA

TRWAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GÓRZYCA NA LATA 2023-2030

Wójt Gminy Górzyca przypomina, że trwają konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Górzyca na lata 2023-2030.

Linki do konsultacji: https://gorzyca.pl/a,381,konsultacje-spoleczne-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-gorzyca-na-lata-2023-2030https://gorzyca.bip.net.pl/?a=8615

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym w formie on-line, które zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r. o godz.10:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 17 marca 2023 r. klikając w podany link: https://forms.office.com/e/gKKKzDK72v  Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.