GMINA GÓRZYCA

PIĘKNY CZARNÓW

Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnowie zaprasza serdecznie mieszkańców Czarnowa i nie tylko do udziału w projekcie „Piękny Czarnów” dofinansowanym ze środków programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację na rzecz Collegium Polonicum. W ramach projektu w dniu 24 września 2022 r. wykonane zostaną nasadzenia drzew i krzewów wokół przystanku autobusowego w centrum Czarnowa. Wszystkich wolontariuszy biorących udział w nasadzeniach Koło Gospodyń zaprasza w dniu 30 września 2022 r. na ognisko z kiełbaskami podsumowujące projekt.