GMINA GÓRZYCA

INFORMACJA WÓJTA GMINY GÓRZYCA O ROZPOCZĘCIU PRAC W ZAKRESIE OPRACOWANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA 2023 ROK.

Wójt Gminy Górzyca informuje o rozpoczęciu prac w zakresie opracowania projektu budżetu Gminy Górzyca na 2023 rok. Tworząc budżet, będący planem finansowym funkcjonowania i rozwoju wspólnoty samorządowej, realizując jednocześnie zasadę jawności gospodarki finansowej gminy, Wójt Gminy Górzyca zwraca się z prośbą o przekazywanie wskazówek i wniosków dotyczących uwzględnienia poszczególnych zadań przy tworzeniu projektu budżetu.

Wnioski w formie pisemnej należy składać w terminie do 15 października 2022 r. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca, osobiście lub na adres e-mail ug@gorzyca.pl