Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy !!

Witamy !

OBWIESZCZENIE Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Górzyca

Wójt Gminy Górzyca, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Górzyca w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Górzyca. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą od 18.07.2022 r. do 17.08.2022 r. w postaci:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

 Formularz dostępny będzie:

 • na stronie internetowej Gminy Górzyca: gorzyca.pl/
 • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: gorzyca.bip.net.pl/
 • w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca, (pokój nr 1)

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ug@gorzyca.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca
 • bezpośrednio do Urzędu Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca (pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu.
 1. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem:https://forms.office.com/r/7BqFGx1FrQ
 2. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Górzyca. Spotkanie odbędzie się w dniu 08.08.2022 roku o godz. 14:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 04.08.2022 klikając w podany link: https://forms.office.com/r/R0ze6MAJaT. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu uchwały można składać do 17.08.2022 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Górzycy.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.gorzyca.bip.net.pl/ i stronie www.gorzyca.pl/ oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca:

 • projekt Uchwały Rady Gminy Górzyca w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Górzyca,
 • mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Górzyca.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: gorzyca.bip.net.pl/
 • na stronie internetowej gorzyca.pl/
 • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca
 • w mediach społecznościowych.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Górzyca, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: www.gorzyca.pl/.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Mapa